Éves közgyűlés

Tisztelt Lakó!

Kérjük jöjjön el az éves beszámoló közgyűlésre.

A közgyűlés időpontja: 2017 április 26, 17:30
Helye: Kontyfa u. Általános iskola ebédlő

Napirendi pontok:

  1. Ügyrendi kérdések
  2. 2016. évi pénzügyi beszámoló elfogadása
  3. 2017. évi költségvetés tervezet elfogadása
  4. Épületbiztosítás váltás szerződés felmondás miatt
  5. Számviteli Bizottság választása
  6. Tájékoztató a megjelent Panel program felújítási pályázatról
  7. Felújítások, karbantartások

A közgyűlés csak akkor végezheti munkáját, ha határozatképes.
Felhívjuk figyelmét, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tulajdoni hányaduk több mint felével rendelkező tulajdonostársak jelen vannak, ezért e megjelenésére feltétlenül számítunk.

Ismétel közgyűlés időpontja: 2017 április 26, 18:00
Helye: Kontyfa u. Általános iskola ebédlő

A közgyűlés határozatképtelensége esetén az ismételt időpontban megtartott közgyűlés tulajdoni hányadtól függetlenül határozatképes!

Felhívjuk figyelmét, hogy a közgyűlésen csak tulajdonos vehet részt, vagy a tulajdonos meghatalmazottja. Haszonélvezőnek is kell meghatalmazást hozni a tulajdonostól.