Házirend

Házirend

 

A házirend a tulajdonosok és bérlők nyugalmát, pihenését, valamint az épületek rendeltetésszerű használatát, állagának megóvását és biztonságát kívánja biztosítani.

 1. Minden lakó köteles tartózkodni a többiek nyugalmát zavaró tevékenységtől, úgy mint hangoskodás, botrányt okozó ittasság, nagy erővel üzemeltetett rádió-, Tv-, és magnóhallgatás, üzemszerű ipari gép használata, stb.
 2. Minden lakó köteles a közös helyiségek ( folyosók, bejárati rész, pince, tetőtér, stb.) tisztaságára ügyelni, a bejárati ajtók, kaputelefon-rendszer tartozékainak, közös falrészek állagának megóvására, védelmére.
 3. A lakások takarítása és más háztartási munkák végzése, úgy mint mosógéppel való mosás, centrifugázás, csiszoló és barkácsgépek, ütvefúrók működtetése, stb. – figyelembe véve mások pihenési igényét – hétköznapokon: reggel 9 óra és este 20 óra között, szombaton reggel 9 óra és délután 14 óra, vasárnap reggel 10 óra és 14 óra között történhet.
 4. Az emeleti szemétledobókba kizárólag háztartási szemetet szabad bedobni. Nagy terjedelmű és dugulást előidéző szemetet a ház előtt álló szemétkonténerbe kell bedobni. A tulajdonos/bérlő feladata nagy terjedelmű, felújításból, költözésből, stb. eredő sitt, szemét, stb. elszállítása, illetve ezek költségeinek viselése. A Társasház kötelezettsége csak a háztartási szemét elszállíttatására terjed ki.
  Az emeleti szemétledobó használatakor a kiszóródott szemetet, illetve kifolyt szennyeződést mindenki köteles maga után haladéktalanul feltakarítani.
 5. A lakásokban és a közös helyiségekben tűzveszélyes anyagot illetve tűzveszélyes anyaggal működtetett ( pl. benzinüzemű) járművet, gépet tárolni, cigarettacsikket a bejáratoknál és a lépcsőházakban eldobni szigorúan tilos. A tűzvédelmi előírásokat mindenki köteles betartani.
 6. A lakótársak a felvonót kötelesek rendeltetésszerűen használni. Tilos a liftben dohányozni, nagy terjedelmű, túlsúlyos, tűzveszélyes tárgyat ( bútor, motorkerékpár, stb.) szállítani. Tilos a felvonót rongálni, bepiszkítani, összefirkálni, a szellőzőnyílásokat szemétel eltömni. A háziállatok által okozott piszok feltakarítása az állat tulajdonosának feladata.
 7. A gépkocsikat a kijelölt parkolóban szabad hagyni. A lakóépület körül és a gyepen gépkocsival parkolni tilos.
 8. A tulajdonosok/bérlők csak az erre a célra kialakított szerződésben rögzített feltételek alapján, térítési díj ellenében tárolhatják ingóságaikat. A közös folyosókon, a lift előterében magánjellegű holmit ( bútort, ládát, kerékpárt, stb. ) tárolni tilos.
Állatartással kapcsolatos szabályok
 1. Az állatok által a lakóépület közös helyiségeiben ( kapubejárat, folyosó, lift, stb.) valamint a ház körüli területen okozott szennyeződéseket az állat tulajdonosa/gazdája köteles haladéktalanul feltakarítani.
 2. Az állatokat csak pórázon szabad a házon belül közlekedtetni.
 3. Háziállattal csak akkor szabad a liftbe szállni, ha a liftben lévő lakótárs ez ellen nem tiltakozik. Amennyiben a felvonó előtt többen várakoznak, úgy a kutyával közlekedő lakótárs köteles a többi lakótársát előreengedni.
 4. A kutyát csak az arra kijelölt helyen szabad a pórázról elengedni. Meg kell akadályozni, hogy biológiai szükségletét a kapubejáratnál vagy a ház körüli részen végezze el.

A házirend megsértői ellen szabálysértési eljárás indítható. A feljelentés megtételére a Társasház SZ.V Bizottsága, vagy a Bizottság kezdeményezésére a Társasház Közös Képviselője jogosult az Önkormányzatnál, illetve súlyosabb esetben a Rendőrségen.