Gondnok

Gondnoki_iroda_bejarat

Név: Tóth Károlyné
Tel.: 06-20-537-8804

Fogadási hely, idő:
A Sárfű utca 29-es szám, jobb oldali lépcsőház bejáratánál közelíthető meg az iroda.

Kedd: 16:00 – 18:00
Péntek: 08:00 – 10:00

Munkaköri leírás

A Társasház, a közös tulajdonban lévő helyiségek és egyéb közös területekkel kapcsolatos ellenőrzési és végrehajtási feladatok:

 • A Házirendben foglalta betartása és betartatása.
 • A közgyűlési határozat szerinti lakónyilvántartó vezetése.
 • A Társasházban lévő közös tulajdonban lévő épületrészek rendeltetésszerű használatának biztosítása, ellenőrzése.
 • Az épületen belüli rend biztosítása, tűzbiztonság ellenőrzése, betartása.
 • A közös használatra szolgáló épületrészek rendeltetésszerű használatának ellenőrzése, a rendeltetéstől eltérő használat, károkozás esetén írásban történő jelentése a közös képviselő felé.
 • Az épület felszerelési és berendezési tárgyainak folyamatos ellenőrzése, üzemképes állapotban tartása.
 • A Társasház állagában, központi berendezéseiben jelentkező meghibásodások és károk haladéktalan bejelentése a közös képviselőnek, sürgős, azonnali hibaelhárítás esetén közvetlenül a Számvizsgáló Bizottságnak.
 • A Társasház közös tulajdonban lévő épületrészein a javítási munkák ellenőrzése, leigazolása pontosan megjelölve a javítási munkák helyét. (helyiség, emelet, stb.)
 • A bejelentésekről eseménynapló vezetése, amelybe bejegyzésre kerülnek az események mellett a megtett intézkedések és időpontjaik.
 • A Társasház központi fűtés-, víz-, villanyóra állásának rögzítése, a leolvasott adatok pontosításának ellenőrzése.
 • A lakásokhoz tartozó vízalmérők állásának vezetése, a szolgáltató felé az adatszolgáltatás eljuttatása. Irreális adatszolgáltatás esetén azonnali jelzés a közös képviselő felé. (Pl.: nagy létszámú család, kis mennyiségű vízfogyasztás leadása)
 • A közös épületrészek megvilágításának ellenőrzése, szükség szerint az égők cseréje.
 • A háztakarítók szerződésben foglalt munkavégzésének ellenőrzése, eltérés esetén a közös képviselő felé történő jelzése.
 • Az épület földszintjén, lift fülkéibe lerakott szemét – a háztakarító távolléte estén illetve hétvégén – eltávolítása.
 • A téli síkosságmentesítés megkezdése a takarító megérkezéséig illetve távollétében.
 • A Társasház közüli kertek gondozása, ápolása.
 • A szemétledobó dugulás-elhárítás elvégzése munkaszüneti és ünnepnapokon is.
 • A lomtalanítási akcióban való közreműködés.
 • Gondoskodik a Társasház fellobogózásáról.
 • A felvonók rendeltetésszerű használatának felügyelete, vészjelzés esetén a hibaforrás megszüntetése. A felvonó elakadása esetén a fülkék áramtalanítása, kézi erővel le- vagy felhúzása.
 • A felvonó meghibásodása esetén a karbantartó soron kívüli értesítése.
 • A szolgáltatók által jelzett szolgáltatási szünetekről a lakók időben történő értesítése.
 • A Társasházban történő tulajdonos- vagy bérlő változásról a közös képviselő illetve a Számvizsgáló Bizottság haladéktalan értesítése.
 • Tulajdonos változás illetve lakásfelújítás esetén a tulajdonos tájékoztatása a felújítási törmelékek külön elszállíttatásáról, a lépcsőházban illetve a közös területre kirakott bútorok, lomok eredetének felderítése, azok elszállíttatásáról való intézkedésre való felszólítás megtétele.
 • A Társasház választott bizottságának tagjaival, a ház lakóival jó munkakapcsolat kialakítása és fenntartása.
 • Tudomásul veszi, hogy a Társasház közös helyiségeit engedély nélkül saját célra nem veheti igénybe.
 • Fentieken túlmenően mindazon tennivalók ellátása, amelyeket jogszabály, hatósági rendelkezés előír, amit a közgyűlés elfogad, és amely tennivalók elvégzését a munkáltató esetenként elrendel.